galatsitv.gr
C722910610138dd78401c207d71b27bf M
ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν αύριο, 12 Αυγούστου 2023, οι αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.:41797/23-6-2022 όμοια του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ/3327/Β’/28.06.2022),
 6. Την υπ’ αριθμ:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20.07.2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων ανά Δήμο, για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 7. Το υπ΄αριθμ.πρωτ:61784/21.07.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους, για το διδακτικό έτος 2023-2024.»
 8. Τις ανάγκες των Δήμου Γαλατσίου,  σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
 9. Την υπ.αριθμ:259/2023(ΑΔΑ:9Ψ72Ω9Λ-ΠΝΙ) σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου.

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πενήντα επτά (57)  ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Γαλατσίου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμόςατόμωνΧρόνος απασχόλησης
Δήμος ΓαλατσίουΑρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους11146 ΓαλάτσιΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης(4 ώρες ημερησίως-20 ώρες εβδομαδιαίως)Πλήρους απασχόλησηςΔιδακτικό έτος 2023-2024
3720

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020: (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)
Μήνες12345678910
Μονάδες1734516885102119136153170

Και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες

Αριθμός Αιθουσών12345678917
Μονάδες12345678917

β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής:  (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)

Μήνες12345678910
Μονάδες1734516885102119136153170
 • Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Γαλατσίου  και Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Γαλατσίου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.
 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου)
Αριθμός τέκνων45678910
Μονάδες30405060708090
 • υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)
Αριθμός τέκνων3
Μονάδες15
 • υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και  τέκνο τρίτεκνης  οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων)
αριθμός τέκνων123
μονάδες51020
 1. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων123
μονάδες102030
 • υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
 1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
Ποσοστό αναπηρίας50%-59%60%-66%67%-69%70% και άνω
μονάδες10121517
 • Ο υποψήφιος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση  της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.
 1. ΗΛΙΚΙΑ
ΗλικίαΈως και 50 ετώνΆνω των 50 ετών
μονάδες1020
 • Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό  πρωτοκόλλου ανακοίνωσης: 25145/11.08.2023 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, ως εξής:

ΑΕίτε   ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: symvaseis@galatsi.gr

Β. Είτε  αυτοπροσώπωςείτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας τηλ.επικ.:213 2055301

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά,  πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ήτοι η υποβολή των αιτήσεων, αρχίζει από 12.08.2023 ημέρα Σάββατο και λήγει  στις  28.08.2023 ημέρα Δευτέρα.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια(εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)
 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαλατσίου  και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@galatsi.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.

Οι τελικοί  πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαλατσίου  και στην ιστοσελίδα του δήμου Γαλατσίου.

Πρόσληψη

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και

 β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 25145/11.08.2023 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

galatsi.gov.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΡΙΖΑ: Αμοιβαίες υποχωρήσεις για εκτόνωση της κατάστασης και ενωτική πορεία προς το Συνέδριο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Χρ. Τριαντόπουλος για Τέμπη: Το Συντονιστικό αποφάσισε τις παρεμβάσεις βάσει του Ειδικού Σχεδίου Ανθρώπινων Απωλειών